Onze Missie - Visie

Missie

ToekomstGroep is een onderneming met 4 divisies (Bouw, Glas, Schilders en Service) die gezamenlijk als eenheid in de markt, welke gerelateerd is aan de bouw, opereert. ToekomstGroep wil onderscheidend en vernieuwend werken en in samenwerking met onze opdrachtgevers innovatieve, toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen bieden. Tevens wil ToekomstGroep de opdrachtgever ontzorgen door voor elk vraagstuk een oplossing te bieden en hiermee de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.

Voor haar medewerkers wil ToekomstGroep een optimale en stabiele werkomgeving bieden, waar continuïteit van de onderneming voorop staat. Hiervoor zijn het naleven van wet- en regelgeving, een transparante organisatiestructuur en het inhoud geven aan de gedragscode belangrijke aandachtspunten. Op deze manier wil ToekomstGroep voor haar medewerkers voldoende kansen creëren voor ontplooiing en ruimte scheppen voor creativiteit en ondernemerschap. ToekomstGroep streeft naar verbreding van haar bedrijfsactiviteiten teneinde een beter draagvlak te verkrijgen.

ToekomstGroep ziet maatschappelijke betrokkenheid als een vanzelfsprekendheid, waarbinnen innovatie, integer zaken doen, zorg voor het milieu, duurzaam ondernemen en klantvriendelijkheid de basis vormen van het dagelijks denken en doen.

 

Visie:

 

Het bieden van onderscheidende oplossingen, binnen gestelde budgetten en deadlines;

Een flexibele organisatie die tijdig inspeelt op de veranderende vraag en ontwikkelingen in de markt;

Een deskundige uitvoering van projecten door een optimale beheersing van de processen;

Het aanbieden van totaaloplossingen door middel van een integrale aanpak binnen de verschillende werkmaatschappijen van ToekomstGroep, met als doel de verwachtingen overtreffen.

 

Kortom:

 

“ToekomstGroep is de betrouwbare, innovatieve partner voor multifunctioneel onderhoud en nieuwbouw, waarbij duurzaamheid en de klant centraal staan”.

 

 

LaatsteNieuws

  • 21-06-2019

    Vacature Calculator NIEUWE STIJL... Lees meer >

  • 07-06-2019

    Nieuwe elektrische scooters in Amsterdam... Lees meer >