Nieuwe subsidieregeling voor (glas)isolatie bekend

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. In de afgelopen periode werd duidelijk dat woningeigenaren en verenigingen van eigenaars een stimulans nodig hebben om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. In het kader van het Belastingplan 2016 is besloten tot een extra impuls van 100 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro beschikbaar voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaars.
Eigenaren-bewoners en VvE’s kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen, wanneer zij ten minste twee energiebesparende maatregelen aanbrengen. Het betreft de volgende vijf isolatiemaatregelen:
 
•         dakisolatie met Rd-waarde (de norm voor de isolerende kwaliteit van het materiaal) van minimaal 3,5 [m2K/W];
•         gevelisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
•         bodem- en/of vloerisolatie met Rd waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
•         spouwmuurisolatie met Rd-waarde van minimaal 1,5 [m2K/W];
•         isolerend oftewel hoogrendementsglas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K] (maximaal: een lagere U-waarde betekent beter isolerend).
 
In onderstaande tabel is schematisch weergegeven aan welke voorwaarden per maatregel moet zijn voldaan om voor subsidie individuele eigenaar-bewoner in aanmerking te komen, met daarachter het subsidiebedrag per vierkante meter. Voor subsidie op grond van VvE’s moet de minimale hoeveelheid vierkante meter worden vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het VvE-gebouw.

 

Energiebesparende maatregel

Minimale
kwaliteit

Minimale hoeveelheid

Subsidie  per m2

 

Rd  in m2K/W
U in  W/m2K

Tussen
woning

Hoek
woning/
2 kap

vrijstaand

Etage

 

Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,3

15 m2

33 m2

50 m2

13 m2

€ 5

Gevelisolatie (binnen of buiten)

Rd≥  3,5

18 m2

40 m2

55 m2

13 m2

€ 30

Dakisolatie

Rd≥  3,5

31 m2

38 m2

57 m2

14 m2

€ 20

Vloerisolatie

Rd≥  3,5

27 m2

32 m2

44 m2

20 m2

€ 5

Bodemisolatie

 

 

 

 

 

€ 4

HR++ Glas

U≤ 1,2

10 m2

12 m2

15 m2

8 m2

35

Triple Glas

U ≤  0,8

 

 

 

 

45

                          

Alleen wanneer voldaan is aan het hiervoor beschreven criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner of de VvE in aanmerking voor subsidie voor een of meer van de volgende aanvullende energiebesparende maatregelen:
•         isolerende deuren, maximale U-waarde 2,0 [W/m2K];
•         isolerende kozijnen, maximale U-waarde 1,5 [W/m2K];
•         kozijnen bij gebruik van triple glas (U-waarde minimaal 0,8) [W/m2K];
•         douches en douchebakken met een systeem voor warmteterugwinning met een rendement van ten minste 50%;
•         warmteterugwinning uit ventilatielucht als dit in de uitgangssituatie niet aanwezig is (geen pure vervanging) met een rendement van ten minste 90%;
•         CO2-gestuurde ventilatie als dit in de uitgangssituatie niet aanwezig is (geen pure vervanging);
•         waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

 

 

(Bron: Bouwend Nederland, vakgroep GBO)<<< Overzicht

LaatsteNieuws

  • 12-04-2021

    ToekomstGlas doet mee aan pilot voor circulair maken vlakglas... Lees meer >

  • 18-01-2021

    ToekomstGroep in top 10 Krachtigste Index onderhoud- & renovatiebedrijven van Nederland... Lees meer >