ToekomstGroep ondersteunt als Super Sponsor onderzoek Universiteit Utrecht naar invloed gaming op duurzaam gedrag….

Graag laten wij de onderzoeker zelf aan het woord.

        

 

Gaming into a sustainable world. How gamification can influence sustainable behavior.

 

Jan Dirk Fijnheer (1976), promovendus sinds september 2014

Werkzaam in de domeinen Creative Business en Business Finance & Law als senior docent Marketing en lid kenniskring Digital World.

 

Wat is het kernthema van jouw onderzoek?

Ik onderzoek of een game duurzaamgedrag en de attitude ten opzichte van duurzaamheid kan veranderen bij gezinnen met kinderen. Dit doe ik door middel van een zelf ontwikkelde game voor een tablet die helpt om energieverbruik in je huishouden te reduceren. Voor dit experiment kiezen we doorsnee gezinnen die op een gemiddelde manier met het thema duurzaamheid omgaan en bereid zijn om hun energieverbruik aan te passen. Missies in het huishouden maken een belangrijk onderdeel uit van de game. Een missie is bijvoorbeeld om de wasmachine en droger efficiënter te gebruiken. De deelnemende gezinnen krijgen zo’n twee missies per week over een periode van twee maanden. De missies worden gedurende de game steeds moeilijker. Het succes van de missies en daarmee ook de progressie in de game hangt af van reductie in energieverbruik. De computer leest hiervoor de meterstanden van de elektriciteitsmeter in de meterkast uit. Je zou het kunnen zien als een interventie in het dagelijks leven van mensen met als doel om op een leuke manier duurzamer gedrag te stimuleren. Het meest nieuwsgierig ben ik echter naar de attitude. Dit wordt voor- en na het spelen van de game gemeten. De controlegroep krijgt dezelfde info als de groep die de game speelt maar zonder het spelelement. Bij eerdere experimenten was er steeds sprake van een matige controle conditie en de duur van games was korter.

 

Wat was voor jou de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan?

In mijn onderzoek heb ik twee passies weten te verenigen: gamification (het inzetten van speltechnieken in niet-spel-situaties) en duurzaamheid. Mijn onderzoek gaat vooral om het motiveren van mensen door speltechnieken. Ik wil mensen niet alleen tips geven om hun gedrag te veranderen maar het vooral ook leuk maken om hun gedrag aan te passen, ook als dit minder aantrekkelijke consequenties heeft voor gemak en comfort. Duurzamer leven betekent immers vaak dat je een stapje terug moet doen. Dat doen we over het algemeen niet graag.

 

Je bent sinds vorig jaar september bezig. Hoe gaat het met je onderzoek?

Heel goed. Om de game te kunnen bouwen, ben ik eerst op zoek gegaan naar financiële middelen. Ik heb een subsidie gekregen van een fonds dat is gelieerd aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast wordt mijn onderzoek ondersteund door de afdeling fondsenwerving van dezelfde universiteit. Er zijn maar een beperkt aantal onderzoeken die deze ondersteuning krijgen. Dit heeft geleid tot de opzet van een gefundeerde crowdfunding (http://steunuu.uu.nl/projecten/speel-mee-voor-een-groene-samenleving of google; speel mee voor een groene samenleving).

Op dit moment werken zo’n tien studenten Gamedesign van de UU aan het programmeren van de game. Er is gekozen om potentiële spelers in te zetten bij het ontwerp van de game. De komende jaren zijn in totaal 240 gezinnen nodig om het onderzoek uit te voeren. Om deze gezinnen te vinden is nog wel een uitdaging. Daarnaast ben ik bezig met het ‘gewone’ onderzoekwerk. Aan het einde van het schooljaar zal er een artikel over het ontwerpen van de game en de technische realisatie hiervan gepubliceerd worden.

 

Wat betekent het voor jou om als buitenpromovendus promotieonderzoek te doen bij de Universiteit Utrecht?

Het enige verschil met andere promovendi is dat ik niet op de loonlijst sta maar verder heb ik een eigen werkkamer, beschik ik over alle nodige pasjes en krijg ik veel ondersteuning. Promoveren in een onderzoeksomgeving werkt heel stimulerend. Ook is een vaste onderzoekplek waar je met andere onderzoekers even kunt sparren, heel belangrijk. De beperkte tijd is lastig bij zo’n groot project, ik zou hier fulltime mee bezig moeten zijn. Vanaf het tweede semester heb ik deels onbetaald verlof opgenomen zodat ik in ieder geval drie dagen per week aan het onderzoek kan werken. De keerzijde hiervan is dat ik helaas mijn collega’s bij Inholland weinig zie. Het is wel fijn om naast het onderzoek colleges over mijn onderwerp te verzorgen. Studenten vinden het zeer interessant en het is bijzonder actueel.

 

Wat staat je de komende jaren nog te wachten voordat je je proefschrift gaat verdedigen?

Er zijn in totaal vijf experimenten. De eerste en de laatste zijn dezelfde experimenten bestaande uit een groep die de game speelt en een controle groep. Daartussen liggen nog drie experimenten die gaan over persoonlijke relevantie, feedback en competitie. Bij het experiment over persoonlijke relevantie wordt het effect van het aanpassen (customizen) van de game op het huishouden onderzocht. Bij het experiment over feedback wordt het effect van veel of beperkte informatieoverdracht uit de game (analyses, tips, trics, etc.) onderzocht. Bij het experiment over competitie wordt onderzocht wat voor effect het spelen tegen andere spelers heeft? In het vijfde en laatste experiment zijn deze factoren (persoonlijke relevantie, feedback en competitie) in optimale vorm verwerkt. Ik ben er 100% van overtuigd dat de game gaat werken en dat het de attitude van mensen met betrekking tot duurzaamheid beïnvloedt. Hoe groot die invloed is, hangt af van de conditie van de controlegroep. Als de controlegroep goed georganiseerd is, workshops heeft gevolgd en coaching heeft gekregen dus eigenlijk alles heeft meegekregen behalve de ervaring van het spelelement, dan vraag ik me wel af hoe groot die verschillen gaan zijn. Wat de uitslag ook is, ik vind het ontzettend leuk om te doen en het is bijzonder leerzaam. Ik heb de ambitie om lector te worden. Het lijkt me geweldig om met een leuke club onderzoekers, studenten en bedrijven aan dit onderwerp te werken.

 

Voor meer informatie ga naar:

 

 <<< Overzicht

LaatsteNieuws

  • 12-04-2021

    ToekomstGlas doet mee aan pilot voor circulair maken vlakglas... Lees meer >

  • 18-01-2021

    ToekomstGroep in top 10 Krachtigste Index onderhoud- & renovatiebedrijven van Nederland... Lees meer >