Leiderschapsprogramma ToekomstGroep

Leiderschapsprogramma ToekomstGroep

Als ambiteuze organisatie in een dynamische en snel veranderende omgeving, zullen we met zijn allen moeten groeien in onze nieuwe rol. Om als organisatie succesvol te blijven zijn we daarom begonnen met een leiderschapsprogramma met als doel persoonlijke ontwikkeling als mens en als leidinggevende(n). Vragen die hierbij centraal staan zijn onder andere: ‘Waar sta jij in de organisatie? En hoe kan jij met jouw unieke kwaliteiten jezelf en de organisatie verder brengen en zo het verhaal van ToekomstGroep uitdragen?’.

OPEN

We willen onze groeiambitie waarmaken en dat betekent ook een serieuze investering in de ontwikkeling van het management. De buitenwereld verandert razendsnel. Dat vraagt aanpassingsvermogen, een meer integrale dienstverlening naar klanten en werken aan een lerende organisatie, met oog voor de individuele (ontwikkel)behoefte van onze medewerkers. Hiervoor is - mede gebaseerd op de input van de deelnemers zelf - een compact maatwerk leiderschapsprogramma ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is ‘OPEN’, want binnen de ToekomstGroep staan we open voor nieuwe ontwikkelingen, de klant en elkaar. Zonder terughoudendheid, naast elkaar, treden we met open vizier de toekomst tegemoet.


O – ontwikkelen leiderschap, houding en persoonlijke vaardigheden;

P – professionaliseren, kennis vergroten en bundelen;

E – engagement versterken, onderlinge betrokkenheid en eigenaarschap vergroten;

N – nieuwe identiteit uitdragen naar klanten, commerciële vaardigheden, co-makership vergroten.


Samen verantwoording dragen voor ons succes

Investeren in duurzaam, betekent net zo goed investeren in je mensen. Alleen zo bouwen we op termijn een stevige uitgangspositie voor onze organisatie, een fundament voor morgen. Op basis van inventarisatie van de leerbehoeftes van deelnemers is een maatwerk programma opgesteld: 12 leidinggevenden nemen deel aan diverse tweedaagse sessies, verspreid over een periode van twee jaar. Begin oktober 2022 heeft de kick- off plaatsgevonden, waarin met diverse oefeningen stil werd gestaan bij teamvorming, voorkeursstijlen, het geven en ontvangen van feedback en persoonlijke reflectie. Alle deelnemers waren achteraf zeer enthousiast. Ze hebben onderling meer begrip gekregen en dit heeft de saamhorigheid en onderlinge verbinding versterkt.

Doorgroeien

Dat is dan ook ons doel met dit programma: vertrouwen vinden in elkaar en bouwen aan een gemeenschappelijk doel, een gezonde organisatie die klaar is voor de toekomst. Alleen zo kun je samen groeien, successen behalen en vieren. Naast teamvorming, wordt in het programma ook aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke groei zorgt ervoor dat ieders kwaliteiten beter tot hun recht komen, waarmee we gezamenlijk sterker voor de dag komen. Het moge duidelijk zijn, dit smaakt naar meer. Voor 17/18 februari staat een nieuwe tweedaagse gepland. De deelnemers zijn er klaar voor!