ToekomstGroep diensten

ToekomstGroep

Het fundament voor morgen

We zijn er voor veelzijdig en innovatief vastgoedonderhoud, renovatie en nieuwbouw. Zo spannen we ons in voor woningen en werk-plekken die passen bij de wensen van morgen.

Lees meer

Diensten

Verduurzaming
& renovatie

Onderhoud & service

Techniek

Nieuwbouw & transformatie

Sectoren

Woningcorporaties

ToekomstGroep is dé partner voor woningcorporaties voor onderhouds- en renovatieprojecten. Wij werken naar tevredenheid, in RGS- en bouwteamverband, samen met verschillende woningcorporaties. In overleg kunnen wij meerjarenonderhoudsprognoses opstellen om de kosten voor planmatig en groot onderhoud over de gehele onderhoudscyclus te reduceren. Ons uitgangspunt is dan ook het verlagen van de Total Cost of Ownership in de vastgoedportefeuilles van onze opdrachtgevers.

Zorginstellingen

We zijn een ervaren organisatie binnen de zorg. Onderhoud van zorginstellingen vraagt een bijzondere aanpak. Binnen deze sector is namelijk veel beweging en daarom is het van essentieel belang dat het gebouw toekomstbestendig is. Wij begrijpen wat er speelt er waar de behoeften en kansen liggen.

Beleggers

Beleggers beleggen in vastgoed met als doel een goed rendement te behalen. Het uitvoeren van goed onderhoud garandeert de waarde van het vastgoed. Door het onderhoud uit te voeren tegen de laagst mogelijke kosten over de levensduur van het bezit (TCO), helpen wij de belegger zijn beoogde rendement te behalen óf te overtreffen.

Overheden en onderwijs

ToekomstGroep is het aanspreekpunt voor gemeenten voor onderhoud- en renovatievraagstukken. In de vastgoedportefeuille zien wij vaak woningen, kantoorpanden en onroerende goederen terugkomen die verhuurd zijn. Het onderhouden en verduurzamen van vastgoedobjecten in verhuurde en bewoonde staat is voor ToekomstGroep dagelijkse kost. Datzelfde geldt voor onderwijsinstellingen waar het belangrijk is om een passende planning en korte doorlooptijden te hebben om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Hotels en recreatie

ToekomstGroep is de partner voor het onderhouden en renoveren van hotels en overig vastgoed binnen de recreatiesector. We houden altijd rekening met de verschillende aspecten en aandachtspunten die aan bod komen bij deze sector, zoals zo onopvallend mogelijk aanwezig zijn voor gasten. We focussen binnen deze sector op duurzaamheid, zowel met het oog op het gebouw zelf, als binnen onze werkzaamheden. Het duurzaam denken is op alle vlakken doorgetrokken.

Beheerders en VVE’s

ToekomstGroep is het aanspreekpunt voor menig vastgoedvraagstuk. Een onderhouds-, renovatie- of verduurzamingsproject? Op basis van onze ervaring ontwikkelen wij een projectplan dat aan alle wensen voldoet. Bovendien kan ToekomstGroep de bouwdelen van het vastgoedcomplex in een meerjaren-samenwerkingsvorm jaarlijks monitoren op gebreken en degradatie. Een just-in-time ingreep wordt dan mogelijk gemaakt.

Advisering

Al vele jaren werken we resultaatgericht samen met dezelfde vaste, duurzame opdrachtgevers. We adviseren deze opdrachtgevers in de vorm van een bouwteam samenwerking of als lange termijn renovatie- en onderhoudspartner. We zorgen er altijd voor dat de plannen van verduurzaming in het financiële plaatje van de opdrachtgever passen (zoveel mogelijk vanuit de TCO-gedachte). Samen passen we, indien nodig, een MJOP aan om de gewenste verduurzamingsslagen te kunnen behalen. Het resultaat: meer tevreden bewoners, een duurzamer gebouw, meer comfort, meer veiligheid en betere werk- en leefomstandigheden. Ofwel, een grote sprong richting de toekomst.

ToekomstOnDemand

Wij zijn voorloper op het gebied van vraaggestuurd renoveren. Een huurder die zelf bepaalt welke renovaties hij uitgevoerd wil hebben? Geen probleem. Via onze ToekomstOnDemand service geeft de huurder dit door en laat ons weten wanneer we mogen komen. Vanzelfsprekend wordt dit altijd vooraf afgesproken met de eigenaar/beheerder van de woning.

ToekomstGroep advisering