Toekomstgroep headerfoto

Bouwen aan het fundament voor morgen

Bij ToekomstGroep spannen we ons in voor woningen en werkplekken die passen bij de wensen van morgen. Dit laten we iedere dag weer zien – door met onze verschillende expertises en onze groep vakprofessionals – vanuit een gezamenlijke kracht alle werkzaamheden op het gebied van renovatie, onderhoud, nieuwbouw en beheer te realiseren. Werkzaamheden, die leiden tot een CO2-neutraler Nederland, een duurzamere maatschappij en beter woon- en werkgeluk van de huidige én komende generaties.

ToekomstGroep medewerker
Open

Binnen ToekomstGroep staan we open voor elkaar. Zonder terughoudendheid, zonder angst voor morgen en met een open vizier. Samen werken we aan betere diensten en het beste resultaat. Dit interne DNA uit zich ook naar buiten, in een laagdrempelige en toegankelijke werkwijze richting onze opdrachtgevers. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zo gaan we met een positieve en oprechte interesse iedere uitdaging aan.

ToekomstGroep medewerker in gesprek met bewoners

Klantrelaties

ln onze relaties zoeken we naar continuïteit. Langjarige en duurzame relaties, waarbij we risico’s wegnemen en kennis en innovatieve oplossingen bieden voor een toekomstbestendig resultaat. Waar onze klanten een probleem zien, zien wij een kans. Oplossingsgericht en transparant bieden we zo het gewenste resultaat dat invulling geeft aan een duurzame behoefte.

Mensen

Het klinkt misschien als een cliché, maar het is echt waar: onze mensen maken het verschil. Met veel plezier zetten we ons dan ook in om onze mensen continu zo goed mogelijk te faciliteren en te laten groeien, zowel op persoonlijk vlak als vakinhoudelijk. We investeren in goede, veilige werkplekken en opleidingen om mensen naar een hoger niveau te tillen. Zo zien we onze mensen met veel plezier groeien in hun loopbaan en helpen we hen duurzaam hun pensioen te halen.

ToekomstGroep mensen
De missie van ToekomstGroep

Visie

De toekomst ligt open. Het is onze verantwoordelijkheid er het goede mee te doen. Wij geloven dat iedereen de kans verdient te leven en te werken in gebouwen die toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar zijn. Zo bouwen wij aan het fundament voor morgen.

Missie

Wij stellen alles in het werk voor het woon- en werkgeluk van de huidige en komende generaties, op plekken waar mensen zich het meest mee verbonden voelen.

ToekomstGroep Milieu & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Milieu & MVO

Wat we onze opdrachtgevers bieden, voeren we zelf ook door in alles wat we doen. Dit houdt in dat we bij elke investering nadenken over verduurzaming. Of het nu gaat om een nieuwe pand met warmtepompen, zonnepanelen en recyclebare kantoorartikelen, of om het streven onze auto’s hybride of volledig elektrisch te laten rijden. Daarnaast houden we ons als ToekomstGroep actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een manier van ondernemen waaruit blijkt dat we begrijpen dat je als bedrijf midden in de maatschappij staat en daarmee mede het heden en de toekomst vormgeeft. Dit komt o.a. tot uiting in een Social Return-afspraken door onze samenwerking met de overheid en gemeenten, een CO2-prestatieladder en sociale sponsoring. Ook zorgen we ervoor dat binnen de organisatie voortdurend gemiddeld 15 à 20 leer-/werkplekken zijn ingevuld, op alle niveaus. Allemaal initiatieven waarmee ook wij iets kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Ga naar Werken bij

Circulair bouwen, renoveren & onderhouden

ToekomstGroep is koploper in een Circulaire Economie. Wij passen circulaire businessmodellen toe die extra waarde creëren en verspillingen tegengaan in elke stap van de keten. Voorbeelden zijn: adviseren over (her)gebruik van duurzame en gerecyclede materialen in de bestaande situatie en nieuwbouw, het toepassen van preventieve onderhoudsconcepten voor verlenging van de levensduur van waardevol bezit en het besparen op (onnodige) reparatiekosten.

ToekomstGroep circulair bouwen

Certificering

Onze certificering toont aan dat het reduceren van energieverbruik en CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten compleet is doorgevoerd.

VGM-verklaringen

CO2 Prestatieladder/Duurzaamheid

Al twee keer op rij heeft ToekomstGroep haar driejarige doelstellingen voor de CO2-Prestatieladder bereikt. In 2015 t/m 2017 is onze CO2-voetafdruk met 5% gereduceerd om die voetafdruk in 2018 t/m 2020 nog eens met 5% te reduceren. Nu in 2021 t/m 2023 gaan wij voor de derde keer op rij voor een extra reductie van 5%. Dit betreft momenteel 50 ton CO2, die gekoppeld is aan de omzet. Daar waar ToekomstGroep groeit in omvang en productie, wordt haar CO2-voetafdruk ieder jaar relatief een stukje kleiner. Iets waar wij erg trots op zijn.

Informatie met betrekking tot CO2 prestatieladder:

Nr. 1 Footprint publicaties

Overige publicaties