Samenwerkingsverband HVC en Woonwaard

Samenwerkingsverband HVC en Woonwaard

Sinds twee jaar hebben we een succesvol samenwerkingsverband met HVC en woningbouwvereniging Woonwaard om wijken in Heerhugowaard en omgeving over te zetten op het stadswarmtenet.

Expertises komen samen

In opdracht van HVC verwijderen we gasleidingen en sluiten we woningen van binnenuit aan op stadswarmte-units en het bijbehorende stadswarmtenet. Voor Woonwaard verzorgen we in die zelfde lijn de installatie binnenshuis; zo halen we gasketels en gasgestookte kooktoestellen weg, plaatsen we inductiekookplaten inclusief nieuwe geschikte pannensets en passen we meterkasten aan of vervangen deze. Ten slotte passen we binnen de woningen het leidingnetwerk en de radiatoren aan.


Aandacht voor bewoners

Namens beide partners zijn we ook verantwoordelijk voor de gehele bewonerscommunicatie. Een groeiende vraag, waar we in voorzien door uitgebreide bewonersbijeenkomsten - tevens in modelwoningen - en keukentafelgesprekken. Middels de bijeenkomsten lopen we samen met de bewoners het traject door en laten we zien wat ze allemaal kunnen verwachten. Tijdens de keukentafelgesprekken regelen we onder ander de gasafsluiting en akkoordverklaringen voor Woonwaard en HVC met het oog op het afstemmen van voldoende draagvlak. Tijdens vervolggesprekken doen we een koude opname van de woning om alles in kaart te brengen. Gedurende het hele traject blijven we hét aanspreekpunt voor de bewoners. Ons streven? Deze werkwijze verder uitbouwen met samenwerking(en) over de grenzen heen. Want wat is er nu mooier dan verschillende partijen die met hun expertises in elkaar haken om aan duurzaamheid- en techniekbehoeftes te voldoen.