Techniek

De Drie Hoven – Amsterdam

Voor dit project hebben we een collectief gasgestookt zorgcomplex in Amsterdam getransformeerd naar 120 individuele appartementen, waarbij voor de verwarming en het warm tapwater gebruik wordt gemaakt van het stadsverwarmingsnet van Vattenfall. In ons plan hebben we geadviseerd om de collectieve gasgestookte installaties om te zetten naar individuele installaties, aangesloten op het in de buurt aanwezige stadsverwarmingsnet. Het pand is in eerste instantie volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Elk appartement heeft uiteindelijk een eigen individuele stadsverwarmingsunit gekregen.

Werkzaamheden
  • Advisering
  • Ontwerp en aanleg van een nieuw collectief waterleidingnet (incl. individuele bemetering, riolering en mechanische ventilatie)
De Drie Hoven – Amsterdam
Bijzonderheden

Per appartement hebben we het koud- en warmwater en de riolering aangelegd. Tevens hebben we het sanitair in de badkamer, toilet en keuken verzorgd. Voor de verwarming van de appartementen hebben we het benodigde vermogen van de CV installaties berekend en de radiatoren en het leidingwerk gemonteerd. Tot slot hebben we per appartement de mechanische ventilatie uitgedacht en gemonteerd.

De Drie Hoven – Amsterdam
De Drie Hoven – Amsterdam

Meer beelden van
De Drie Hoven – Amsterdam
No items found.
Meer
Techniek
projecten

Rivierenwijk – Heerhugowaard

Voor onze opdrachtgevers Woonwaard en HVC hebben we 140 woningen in Heerhugowaard aardgasloos gemaakt, dan wel van het gas overgezet op HVC stadswarmte.

Welwonen: 124 ketelvervangingen

Voor Welwonen hebben we in 2022 op basis van planmatig onderhoud de CV ketels van 18 jaar en ouder vervangen. Wij zijn geselecteerd op basis van het meest efficiënte en concurrerende uitvoeringsplan.