ToekomstGroep verduurzaming & renovatie

ToekomstGroep

Het fundament voor morgen

We zijn er voor veelzijdig en innovatief vastgoedonderhoud, renovatie en nieuwbouw. Zo spannen we ons in voor woningen en werk-plekken die passen bij de wensen van morgen.

Lees meer
diensten

Verduurzaming & renovatie

We verduurzamen en renoveren vastgoed, zodat dit past binnen de omgeving en de woonwensen van deze tijd én die van de toekomst. Bij de aanpak van projecten hanteren we een stappenplan, waarbij we er altijd naar streven om de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen. We kijken naar de behoefte áchter de vraag, houden korte lijnen en bieden een vast contactpersoon voor iedere opdrachtgever.

Stap 1

Planvorming

We beginnen met het inventariseren van de onderhoudsbehoefte, wensen en eisen van de opdrachtgever, op basis van resultaatgericht samenwerken (RGS). Aan de hand van de onderhoudsbehoefte en in samenspraak met de opdrachtgever, ontwikkelen we het projectplan. Deze vormt de basis voor de verdere planontwikkeling. Hierbij houden we rekening met budgetten, sociale aspecten, omgevingshaalbaarheid en bewonersdraagkracht, technische haalbaarheid en wet- en regelgeving. 

Stap 2

Detailuitwerking en een goede bewonerscommunicatie

Het ontwikkelplan bouwen we op vanuit een scenariostudie, innovaties op het gebied van circulariteit en verduurzaming en een open begroting op elementen, ondersteund door een TCO-berekening. Door deze transparante werkmethodiek ondersteunen we de opdrachtgever bij zijn keuze en het kunnen beoordelen van zijn vastgoedportefeuille.
Om haalbaarheid en draagkracht bij de bewoners te verkrijgen, maken we gebruik van onze bewonersconsulenten. Zij kunnen in samenspraak met de opdrachtgever de bewonerscommunicatie optimaliseren waardoor er minimaal 70% draagvlak wordt behaald. 

Stap 3

Uitvoering

Bij de uitvoering – van het voor de opdrachtgever meest economisch- en technisch beste scenario – maken we gebruik van onze eigen vakmensen en specialisten. Op de werkvloer werken we met een digitale werkomgeving. Zo zijn de beschikbare gegevens, tekeningen, afspraken en planningen altijd nauwkeurig. Dit draagt bij aan minimalisering van faalkosten en voorkomt ruis en vertraging in het uitvoeringsproces. Door te werken met een digitale werkomgeving kunnen we informatie van en naar de opdrachtgever optimaal beheren.

Stap 4

Overdracht naar beheer

Onze eigen kwaliteitscontroleur zorgt ervoor dat de kwaliteit wordt geborgd. De controles worden uitgevoerd volgens een van tevoren vastgesteld opleverprotocol, verwachtingscriteria en KPI’s. De kwaliteitsrapportages zijn de basis voor de overdracht, de aanvangskeuring en het MJOB. Controles en onderhoudswerkzaamheden vanuit het MJOB worden door onze onderhoudsdivisie jaarlijks in overleg met de opdrachtgever in kaart gebracht en op tijd en volgens het projectplan uitgevoerd.     

Gerelateerde projecten

Luxemburglaan – Heemskerk

Bij dit project – het verduurzamen van drie L-flats van 7-8 verdiepingen hoog en één flat van 12 verdiepingen hoog – ging het om een EMVI uitvraag waarbij het plan van aanpak het belangrijkste was...

Louweshoek – Amsterdam

Voor het verduurzamen en renoveren van 48 woningen in Amsterdam, hebben we allereerst in een bouwteam twee woningen en een trappenhuis als pilot geëngineerd en uitgevoerd. Na deze pilot zijn de...

Cavaljéplein – Purmerend

Deze (UAV-GC) uitvraag bestond uit een functionele omschrijving van het eindproduct. Met een planontwikkeling hebben we 216 woningen in Purmerend bekeken en doorgerekend van de bestaande situatie...
Medewerkersverhalen

Jeroen Veeken

Separated they live in Bookmarks right at the coast of the famous Semantics, large language ocean Separated they live in Bookmarks right.

Overige diensten

Verduurzaming & renovatie

Onderhoud & service

Techniek

Nieuwbouw & transformatie